Kuinka sisustussuunnittelu etenee?

Sisustussuunnitteluprosessi etenee projektin laajuudesta ja asiakkaan toiveista riippuen tavallaan. Alla esimerkki kokonaissuunnitelman tyypillisestä etenemisestä.

1. Yhteydenotto ja tarvekartoitus

Asiakas ottaa yhteyttä sisustussuunnittelijaan ja kertoo alustavasti toiveistaan suunnittelutyön suhteen. Tarvittaessa sovitaan tapaaminen, jonka perusteella suunnittelutyön laajuus tarkentuu.

2. Tarjous ja suunnittelusopimus

sisustussuunnittelun_hinta.pngSuunnittelija lähettää kirjallisen tarjouksen/suunnittelusopimuksen, jossa ilmenee ainakin sovitut suunnittelutehtävät, aikataulu ja palkkio. Sisustussuunnitelma laskutetaan joko tuntiveloituksena tai urakkana riippuen sisustettavan kohteen laajuudesta. Asiakas hyväksyy tarjouksen kirjallisesti esim. sähköpostitse.

3. Suunnittelutyö alkaa

Suunnittelija käy asiakkaan luona ottamassa tarvittavat mitat ja valokuvia suunnittelutyötä varten. Samalla käydään tarkemmin läpi asiakkaan toiveet, tarpeet ja muut suunnittelutyötä ohjaavat tekijät.

4. Suunnittelun eteneminen ja vuoropuhelu

Sisustussuunnittelija jatkaa suunnittelua. Alustavista suunnitelmista käydään keskustelua asiakkaan kanssa, jotta suunnitelma mahdollisimman hyvin vastaisi asiakkaan toiveita ja tarpeita.

5. Valmiin työn luovuttaminen

Asiakas saa tehdystä suunnitelmasta tarkat dokumentit, joiden avulla suunnitelma on helppo toteuttaa. Asiakkaalle jäävät dokumentit sisältävät piirustusten lisäksi luettelon suunnitelmassa käytetyistä tuotteista ja materiaaleista, niiden hankintapaikka ja hinta.

Tutustu hintoihin ja palveluihin.